Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Organizační struktura úřadu

Organizační struktura obecního úřadu, místo pro získání informace nebo
podání stížnosti či podnětu a místo, kde lze obdržet rozhodnutí.

l. Obecní úřad není členěn na odborné útvary. Jeho činnost je zajišťována
prostřednictvím kanceláře starosty obce a  účetní obce na adrese Ždánov 49 344 01 Domažlice

2. Místem pro osobní podání žádosti, stížnosti, podnětu či jiného dožádání a
dále místem, kde lze obdržet rozhodnutí  vydaná obecním úřadem je
kancelář starosty obce na adrese Ždánov 49, 344 01 Domažlice. Podat žádost nebo obdržet
rozhodnutí lze na uvedené adrese v úřední dny obecního úřadu tj.  středa od 17.00 do19:00hodin.

3. Členové zastupitelsva obce a komisí:

Starosta obce: Bc. Štěpán Krutina

Místostarosta: Jiří Paidar

Členove zastupitelstva: Karel Houdek, Petr Pajdar, Ondra Kubal, Ivo Kozel, 

            Paidar Pavel

Kontrolní výbor:  předseda Pavel Paidar

                                členové   - Karel Houdek, Ivo Kozel 

Finanční výbor:    předseda – Ondra Kubal

                                členové   - Karel Houdek, Petr Paidar