Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - NÁVRH ROZPOČTU 2014

           Dobrovolný svazek obcí Chodská liga - NÁVRH ROZPOČTU 2014
           
PŘÍJMY          
  ORJ ODPA POL ORG V tis. Kč
           
Poradenství/Celkem         64,00
Česká Kubice 20 3319 2111   7,06
Díly 21 3319 2111   4,49
Chodov 32 3319 2111   8,65
Klenčí 37 3319 2111   14,85
Luženičky 44 3319 2111   3,84
Nemanice 54 3319 2111   4,05
Nový Kramolín 59 3319 2111   2,81
Otov 62 3319 2111   1,19
Pec 65 3319 2111   2,86
Trhanov 81 3319 2111   6,36
Újezd 83 3319 2111   4,56
Vlkanov 88 3319 2111   1,51
Ždánov 93 3319 2111   1,77
Příjmy z poskytování služeb a výrobků   3319 2111   64,00
           
Projekt 230/Celkem         274,00
Neinvestiční přijaté transfery od cizích států     4151   274,00
           
Projekt 142/Celkem         842,00
Dotace ze SR     4216   47,00
Investiční přijaté transfery od cizích států     4231   795,00
           
Příjmy z úroků   6310 2141   1,00
           
PŘÍJMY CELKEM         1 181,00
           
           
VÝDAJE          
Druh výdaje ORJ ODPA POL   V tis. Kč
Chodská liga          
Platy zaměstnanců - DPČ   3319 5021   40,80
Povinné poj. na úrazové poj.   3319 5038   0,20
Služby zpracování dat (zpracování mezd)   3319 5168   8,00
Služby pošt   3319 5161   0,70
Nákup ostatních služeb (poplatky, daňové poradenství, správa webu, běžná údržba majetku CHL, členský příspěvek MAS)   3319 5169   5,80
Služby peněžních ústavů (pojištění majetku)   6320 5163   4,50
Služby peněžních ústavů (poplatky BÚ)   6310 5163   5,00
           
Projekt 230          
Dotace - proplacené (neinvestiční transfery obcím)   2219 5321   274,00
           
Projekt 142          
Dotace - proplacené (investiční transfery obcím)   3319 6341   842,00
           
VÝDAJE CELKEM         1 181,00
           
           
Komentář k rozpočtu          
           
Rozpočet na rok 2014 se navrhuje jako vyrovnaný.        
           
Členské příspěvky se na základě dohody o dobrovolném přestupu do svazku obcí Domažlicko již neplatí, nezbytný 
provoz a administrativní zajištění DSO bude pokryto z rozpočtu uvedeného jako poradenství.
           
Nákup ani prodej suvenýrů a propagačních předmětů, jakož ani evidence skladových zásob již nebude předmětem 
činnosti DSO CHL, zásoby propagačních materiálů uskladněných na informačním středisku v Klenčí budou 
převedeny k 1. 1. 2014 městysu Klenčí pod Čerchovem.        
           
Vzhledem k očekávaným transferům poměrně vysokých částek (proplácených dotací) se počítá s kladnými úroky
v přibližné hodnotě uvedené v rozpočtu.          
           
Příjmy a výdaje neodpovídají rozpočtovému výhledu zpracovanému v loňském roce a to z toho důvodu, že nebylo v 
té době jasné, jakým způsobem bude Chodská liga dál aktivní a jaké náklady budou vznikat.
           
V Klenčí pod Čerchovem, 19. listopadu 2013          
           
Zuzana Uhrová          

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHODSKÁ LIGA

Klenčí pod Čerchovem 118, 345 34

Tel.:379 795 325, fax 379 795 026

e-mail: is@klenci.cz

___________________________________________________________________

 

 

 

Rozpočtový výhled dle § 3 zákona 250/ 2000 Sb.

 

 

Třída                                        2014                                2015                            2016

 

Příjmy

 

Třída 2

Nedaňové příjmy                          1.000,-                                   0,-                              0,-

 

Třída 4

Přijaté transfery                      1.180.000,-                          64.000,-                              0,-

 

 

 

Výdaje

 

Třída 5

Běžné výdaje                           1.181.000,-                        64.000,-                              0,-

 

Třída 6

Kapitálové výdaje                                0,-                                   0,-                              0,-

 

Splátky úvěru                                       0,-                                   0,-                              0,-

 

 

Rozpočtový výhled byl zpracován na základě skutečnosti minulých let a výhledu pro příští období, ve kterých se nepředpokládají další investiční akce a vlastní projekty. V 2. polovině roku 2015 se předpokládá zrušení svazku, proto na rok 2016 již nebude tvořen rozpočet. V porovnání s loňským rozpočtovým výhledem odpadají nedaňové příjmy (příjmy z prodeje suvenýrů a propagačních předmětů), neboť zásoby, které mohou tyto nedaňové příjmy přinést, budou převedeny do majetku městyse Klenčí pod Čerchovem. Běžné výdaje tak musí být plně financovány z přijatých transferů. Vzhledem ke značné redukci pravidelných výdajů (mzdové výdaje, nákup propagačních předmětů, členský poplatek MAS, …) vychází předpokládané výdaje z reálných plánovaných potřeb. Tyto redukce nebyly v loňském roce ještě známy.