Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Kaple dříve

Hrůbek - Obec Ždánov ( historie)

V místech mladší části Ždánova zvané Hrůbek byl podle pověsti pohřben poustevník Koloman (†1012), který sem přišel z nedaleké poustky u pozdějšího kláštera v Pivoni poustevníků řádu sv. Augustina, aby tu žil poustevnickým životem.

Podle kroniky pivoňského kláštera zde v 17. století místo údajného hrobu označovala dřevěná boží muka (odtud Hrůbek = malý hrob).
Později tu mlynář z Dlouhého mlýna vystavěl zděná boží muka, při nichž stával starý pařez stromu, na kterém byl prý Koloman oběšen.

Mezi lety 1683-1684 byla na Hrůbku pivoňským klášterem vystavěna nová barokní osmiboká stavba kaple s několikabokým uzavřeným kněžištěm. Zasvěcena byla blahoslavenému Kolomanovi. Směřovala sem procesí až z Brodu nad Lesy (Furth im Waldu).
Při této kapli existovala opět poustevna, založená kolem roku 1740 bývalým poustevníkem od Svatého Vavřince z Domažlic, Tomášem Milotou, augustiniánem třetího řádu. Když zemřel byl v kapli pochován.

Z poustevny se posléze stala škola. Kaple byla po zrušení pivoňského kláštera Josefem II. opuštěná, ale roku 1860 byla opravena.
Kamenná deska v podlaze kaple připomínala Kolomanův hrob.
Černým dnem se stal 26. červen roku 1961, kdy ve 2 hodiny ráno vypukl požár v tehdejší hospodě "U PŘIBKŮ" (čp. 19).
Shořelo stavení čp. 19 a blízko sousedící střecha kostela (šindelová) s krovem.
I když klenba kostela zachránila skoro všechen inventář (oltář, kůr, obrazy aj.) bylo tehdejšími správními orgány rozhodnuto zbourat a odstranit tuto kulturní památku.

Rozboření proběhlo v roce 1963. 

Do místa, kde měl kostel hrobku, byla zasazena lípa u příležitosti 50. Výročí vzniku Československé republiky (1968).

zdroj: kronikář obce do roku 2014 - Josef Kopecký (Ždánov čp.53)

 

Detail [›]Kostel bl. Kolomana
Kostel bl. Kolomana
Detail [›]Kostel bl. Kolomana
Kostel bl. Kolomanazpět