Kulturní akce 2020

Plánované akce:

Obecní úřad Ždánov pořádá
DĚtský den
Ždánov 2020
dne 6.6.2020
sraz : 15.00 hodin u OÚ Ždánov
Pohodlná obuv a oděv, dobrá nálada
Soutěže, opékání buřtů, volná zábava

 

 

 

Proběhlé akce:

Rybářské závody - 27. června


Dětský den - 6. června


Masopust - 22. února

 

Maškarní kareval - 25. ledna


Tříkrálovská sbírka - 5. ledna