Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Kříž ve Vendlovně

Wendlovna a císařská cesta

Wendlovna, za 1.replubliky se zde říkalo U Malířů, měla č. p. 46 a je spojována v historii s výrobou keramiky ve Ždánově. Tato započala kolem roku 1813 zásluhou Františka Josefa Mayera, který koupil klášterní budovu čp. 1 a založil manufakturní výrobu keramiky. Bylo zde dostatek surovin, vody a dřeva. Jeho syn prosadil výrobu porcelánu, získáním privilegia 2. 10. 1832. Ždánov vyráběl výrobky, keramiku stáčené do forem, bíle glazované. Měly prolamovaný, plný okraj talířů, s klasickým dekorem napodobující listy, úponky vinné révy, hrozny, dubové listy atp.

Výroba porcelánu končí ve Ždánově kolem roku 1896. V roce 1945 byla Wendlovna opuštěna a až do dneška nikdy neosídlena.

Okolo Wendlovny vedla cesta, tzv. CÍSAŘSKÁ SILNICE z Horšovského Týna směrem na Klenčí a dále do Bavor. Na počátku 18. Stol. Byla hojně využívána vojskem, teda hlavně marši pochodujícími na Rýnská a Italská bojiště. Na přelomu 18. A 19. Stol. Zajišťovali chodští poddaní po této císařské cestě dovoz surovin, nutný pro provoz tehdejších skláren a keramických dílen, zřizovaných na úpatích Českého lesa. Jednalo se především o fůry dřeva, dřevěného uhlí a křemene. Na počátku 19. Stol. Pak cesta kolem Wendlovny sloužila pro děti docházející do městské školy v Klenčí, nebo do kostela v Klenčí atp.

O ždánovské keramice uměla poutavě vyprávět paní Anna Bayová rozená Langová Ždánov čp. 54, jejíž rodina byla do výroby porcelánu zasvěcena. Ještě dnes bychom v nějakých rodinách našli výstavní kousky ždánovského porcelánu.

V historii zastává své významné místo také svatý kříž, který byl postaven vlevo od Wendlovny, aby provázel kolemjdoucí poutníky správným směrem. Tento kříž zrenovovala rodina Houdkova z Červeného mlýna a 21. 4. 2012 zde farář z Klenčí pod Čerchovem P. Libor Buček pokřtil jejich druhorozeného syna Jonáše. První sobotu v září  u příležitosti „Mlejnfestu“ se zde od roku 2018 slouží mše svatá.


 zpět