Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Pivoňský klášter

Augustiniánský klášter - Zámek ve  Ždánově

     Obec Ždánov patřila augustiánskému klášteru v Pivoni s různými přestávkami od počátku 15. stol. až do roku 1787.

Zámek Ždánov je jednoduchou, obdélníkovou, jednopatrovou stavbu v barokním slohu. Nad hlavním vstupem je dodnes patrný kamenný erb se znakem augustiniánského konventu s letopočtem 1730.

     Zámek byl postaven r. 1730 Pivoňskými Augustiniány, jako letní sídlo pro hosty.  Poté, co byl klášter zrušen (v roce 1787), přešel do soukromého vlastnictví a začal být nazýván zámkem.

      Nejprve v něm byla přádelna a posléze zakoupil dvůr se zámečkem František Josef Mayer, jenž otevřel 25. srpna 1814 manufakturu a vyráběla se v ní typická ždánovská keramika (Tannava), která zde byla vyráběna do konce 19. století.

Posledními majiteli byla v roce 1864 hrabata Coudenhove, později Coudenhove-Kalergi, u nichž Ždánov zůstal až do 20. stol. Stavební plocha s továrnou čp. 35 zanikla v r. 1898.

Po vyvlastnění v r. 1945 převzalo budovy dvora se zámečkem místní JZD, které v  1961-1962 prostory zámečku nechalo místními občany upravit pro kulturní účely. V prosinci 1961 byla dokončena adaptace sálu, 2 místnosti a šatny.

Zámek je ve velmi špatném stavu po požáru 1994.

Kulturní památka od roku 1988.

Naproti zámečku stojí pískovcová socha sv. Augustína. Je v životní velkosti, světec má u nohou andělíčka a chronogram na žulovém podstavci uvádí rok 1783.