Úřední deska

Opatření obecné povahy

Závěrečný účet za rok 2019 - DSO Svazek Domažlicko

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Postřekov

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Lazce

Návrh závěrečný účet za rok 2019 DSO Lazce + přílohy

Závěrečný účet obce Ždánov za rok 2019

Informace pro občany o projektové přípravě čistírny odpadních vod a kanalizace ve Ždánově

Obnovení úředních hodin na OÚ ve Ždánově

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 DSO Svazek Domažlicko

Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO Svazek Domažlicko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC ŽDÁNOV za rok 2019

VV - Daň z nemovitých věcí za rok 2020

VV- opatření obecné povahy

Nouzový stav - OÚ Ždánov

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

OZV obce Ždánov č. 1/2020 o místním poplatku ze psů

Oznámení - poplatek za komunální odpad

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

OZV obce Ždánov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování kom. odpadů

Střednědobý výhled obce Ždánov ma roky 2021-2022

Rozpočet obce Ždánov na rok 2020

Opatření obecné povahy kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Návrh rozpočtu na rok 2020 Lazce, Rozpočtový výhled na roky 2020 - 2023 Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2020 svazek Domažlicko, Návvrh střednědobého výhledu na roky 2021 - 2022 svazek Domažlicko

Návrh rozpočtový výhled na roky 2021-2022 a čerpání rozpočtu k 10/2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Oznámení - záměr směnit pozemky obce Ždánov

Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství