Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Úřední deska

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2024 - DSO Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2024 svazek Domažlicko + rozpočtový výhled na roky 2025-2026

Informace o konání 10. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu obce Ždánov na rok 2024 + Rozpočtový výhled na roky 2025 - 2026 - Návrh

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná Vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje PK

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č.1/2023

Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Lazce

Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 - DSO Domažlicko

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Závěrečný účet za rok 2022 - Obec Ždánov

VV o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pl. kraje

Veřejnoprávní smlouva Chovatelé 2023

Veřejnoprávní smlouva SDH Ždánov 2023

Závěrečný účet za rok 2022 - Návrh

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Tříkrálová sbírka 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočtové opatření č.2/2022

Telefonní čísla pro voliče, kteří se nacházejí v době voleb v izolaci z důvodu COVID - 19

Termíny svozu popelnic 2023