Obec Ždánov

oficiální web obce


MENU

Úřední deska

Veřejnoprávní smlouva Hasiči Ždánov 2024

Veřejnoprávní smlouva Chovatelé Ždánov 2024

Porovnání výpočtu cen pro vodné a stočmé za kalendářní rok 2023

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Veřejná vyhláška FÚ

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2023

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

Informace o počtu členů okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Veřejnoprávní smlouva o přenosu působnosti k projednání přestupků.

Návrh opatření obecné povahy

Oznámení - Poplatky za komunální odpad 2024

Výroční zpráva za rok 2023 podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Rozpočtový výhled obce Ždánov na roky 2025 a 2026

Rozpočet obce Ždánov na rok 2024

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 3/2023

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2024 - DSO Lazce

Návrh rozpočtu na rok 2024 svazek Domažlicko + rozpočtový výhled na roky 2025-2026

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 2/2024

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Veřejná Vyhláška - projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje PK

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č.1/2023