Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

informace o konání 26. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

VV- opatření obecné povahy

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení o lhútě a místě převzetí lesních hospodářských osnov

Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh závěrečného účtu DSO odpad. hosp.Lazce - přílohy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO odpad. hosp. Lazce

Výzva k podání nabídky - Výměna domovních uzávěrů na vodovodním řadu II. etapa

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku Domažlicko za r. 2020

Návrh závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2020

Pokyn k nařízení města Domažlice č. 1/2021

Veřejná vyhláška - FÚ

Veřejnoprávní smlouva s ZO ČSCH Ždánov 2021 - sběr železa

Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Závěrečný účet obce Ždánov za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ždánov za rok 2020

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Veřejnoprávní smlouva s ZO ČSCH Ždánov 2021

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisú údajú do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov

Výroční zpráva podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

Schválený rozpočet 2021 - Svazek Domažlicko a stř. výhled 2022-2023

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Ždánov a Rozpočtové opatření č. 4-2020

Střednědobý výhled obce Ždánov na roky 2022- 2023