Obec Ždánov

oficiální web obce


Úřední deska

Rozpočet obce Ždánov na rok 2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020-2021

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ždánov spolkům a neziskovým organizacím

Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Návrh rozpočtu na rok 2019 - Svazek Domažlicko a rozpočtový výhled na roky 2020-21

Návrh Rozpočtu obce Ždánov na rok 2019 a Rozpočtový výhled na roky 2020-2021

Usnesení z ustavujícího zasedání Obce Ždánov

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)

Oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu ČR

Obecní úřad Ždánov, se sídlem 344 01 Ždánov č. p. 49 ouzdanov@cmail.cz Tel: 379722392 Mobil: 721117269 Věc: oznámení o konání druhého kola voleb do Senátu ČR Sdělujeme všem voličům, že druhé kole podzimních voleb do Senátu České republiky pro volební obvod Ždánov se koná v budově Obecního úřadu, Ždá ...

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí- volební okrsek č. 1 - Ždánov

Rozpočtové opatření č. 5/2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Usnesení ze 43. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Uveřejnění dražební vyhlášky

USNESENÍ ZE 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽDÁNOV

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č.4 zásad úz. rozvoje Pl. kraje

Oznámení- Zahájení řízení o ÚP- VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽDÁNOV

Oznámení o místu a době konání voleb

Oznámení o místě a konání voleb

Usnesení ze 41. zasedání ZO Ždánov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO LAZCE

VV Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Černého potoka

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO od. hosp. Lazce

Usnesení ze 40. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Jmenování Pověřence osobních údajů pro obecní úřad Ždánov

Závěrečný účet za rok 2017 - DSO spolek pro odpadové hospodářství obcí Lazce

Oznámení o konání 40. zasedání zastupitelstva obce Ždánov

Usnesení z 39. zasedání ZO Ždánov

VV-Daň z nemovitých věcí na rok 2018

VV- Oznámení společného jednání o návrhu územního plánu Ždánov